Verðskrá

Verðskrá 2024, frá og með 1. Jan 2024

Löndun smábáta, kr/löndun til FMÍ 5.361
Löndun smábáta.  Landað annað en á FMÍ.  Dagv. 12.629
Löndun smábáta.  Landað annað en á FMÍ.  Næturv. 17.681
Löndun smábáta, aukagjald ef utan opnunartíma FMÍ 7.976
Löndun stærri smábáta, kr/kg 4,65
Löndun togara, stærri báta, ekki smábáta (Landa sjálfir) 4,00
Löndun ferskfiskur – Togarar 7,48
Löndun Frystitogara 11,22
Akstur + vigtun – Salt ofl per tonn 815
Dagvinna kr/klst 6.099
Næturvinna kr/klst 9.758
Lyftari án manns kr/klst 5.629
Skotbómulyftari án manns kr/klst 11.253
Yfirísun kr/kg 3,74
Úrtaksvigtun, kr/kg á hvert úrtaksvigtað kíló 13,1
Ís 5,00
Akstur per km, ef farið er út fyrir Grundarfjörð 165,2


Löndun ísfisktogara; allt sem tilheyrir venjulegri löndun er innifalið, líka að geyma afla ef þarf, henda rusli og við eltumst ekki við að rukka einhver smáverk.  Að setja beitu um borð í línuskip er þó ekki innifalið.  Sama verð gildir sama hvaða tíma dags og sama  hvaða vikudag er um að ræða.

Löndun frystitogara; innifalið er að hífa allt frá borði, plöstun bretta, allt er talið og skráð, gengið frá brettum inn í gáma/bíla og umbúðir settar um borð aftur.  Bretti eru ekki inni í verðum.  Ef 80% eða meira er ein tegund þá er veittur 10% afsláttur.  Ef allt er ein tegund þá er veittur 20% afsláttur.  Sama verð gildir sama hvaða tíma dags og sama  hvaða vikudag er um að ræða.

Löndun smábáta til Fiskmarkaðs Íslands.  Af gefnu tilefni þá viljum við taka skýrt fram hvað er innifalið í löndun smábáta:  Við útvegum kör á bryggju.  Við útvegum ís á bryggju.  Við tökum körin þegar búið er að setja fisk í þau og vigtum þau á hafnarvigt og keyrum til Fiskmarkaðar.  Sé þess kostur þá aðstoðum við við hífingar en það er EKKI innifalið en er alltaf gert þegar því er viðkomið.  Opnunartími smábátalöndunar:  það er opið til kl 22 á kvöldin virka daga en til kl 20 um helgar.  Landað er skv verðskrá að ofan en aukagjald er tekið ef landað er þegar Fiskmarkaður Íslands er lokaður og utan þessa auglýsta opnunartíma.

Smábátalöndun til annarra en til Fiskmarkaðs Íslands.   Löndun samkvæmt taxta hér að ofan virka daga til 17 en nætuvinnugjald  eftir kl 17 og á þeim tímum/dögum sem næturvinna er greidd.  Þó er rukkað skv taxta “Löndun stærri smábáta” ef afli er yfir 3 tonnum.  Innifalið í því er ístaka og að geyma fisk allt að sólarhring en að öðru leiti gilda sömu reglur og gilda gagnvart þeim sem landa til Fiskmarkaðs Íslands.

Breyting eftir 1. Apríl 2022.
Eftir kæru smábáta til Samkeppnisstofnunar Íslands verður eftirfarandi breyting.  Ekki verður samið við smábátaeigendur um löndun og hún er ekki í boði til smábáta, annarra en þeirra sem landa til Fiskmarkað Íslands.  Fyrirtæki sem kaupa fisk geta áfram samið við okkur en þá verða samskiptin á milli Djúpakletts þeirra fyrirtækja sem slíka samninga gera.  Smábátar án samnings við Djúpaklett geta því einungis landað á Fiskmarkaðinn ef þeir vilja þjónustu Djúpakletts.

Úrtaksvigtun: ef landað er td 100 tonnum sem fara í úrtaksvigtun og við tökum 18 kör í prufur, þá eru þessi 18 kör rukkuð, ekkert annað.

Sú regla gildir almennt hjá Djúpaklett að öll verð eru föst allt árið.  Venjulega breytum við verðskrá 1sta janúar hvert ár og er það gert á eftirfarandi máta; launavísitala og vísitala neysluverðs árið sem var að líða eru lagðar saman og deilt með tveim.  Miðað er við nóv til nóv ár hvert.